لباس کار

لباس کار یک نوع پوشش بر تن انسان است.

ما در این مقاله قصد داریم در این خصوص(لباس کار) مواردی را بیان نمایم.

امیدواریم با نظرات سازندتان ما را دراین راه یاری کنید.

برای این که درک بهتری ازلباس کار داشته باشیم بهتراست ازپوشاک شروع کنیم

پوشاک

تن پوش بدن انسان را گفته می شود.

وظیفه:

محافظت در برابر گرما وسرما و دیگرخطرات حاکم بر محیط.

کاربرد

راحتی ،حجب ،حیاوایمنی را برای فردتامین می کند.

جایگاه اجتماعی:

نشان دهنده باورمذهبی،فرهنگی و جایگاه اجتماعی است.

جایگاه قرن21:

بیشتر برگرفته از شیک پوشی است تا راحتی می باشد.

وظیفه اصلی:

هر محیطی دارای ناامنی های شرایط خاصی می باشد.

گروهی از این ناامنی های می تواند بر بدن انسان تاثیرات جبران ناپذیری برجای بگذارند.

از این تاثیرات می توان به :

آب و هوا(گرمی و خشکی،سردی ویخ زدگی اشاره کرد)

حشرات(مانند:محافظت کندودار از زنبورهای عسل)

موادشیمیایی(کسانی که در آزمایشگاه و در ارتباط با موادشیمیایی هستند)

سایش با موادزبر،که می تواند سبب از بین بردن بدن شوند مقابله نماید.

مانند:کسی که در خدمات شرکت است ووظیفه جابه جای اجسام برنده وسایشی را دارد.

لباس کار

یک وسیله حفاظت فردی است.

منظور از حفاطت فردی یعنی تامین کننده ایمنی یک شخص است.

حضورهرفرد در محیط کارملزم بر پوشش مناسب آن کار است.

تصورکنید یک دکتر را در اتاق عمل با پیژامه

 

ساده ترین شکل های لباس کار:

انواع مختلفی دارد ما به گوشه ای ازان اشاره نموده ایم

بلوزوشلوار

کاپشن و شلوار

لباس کار یک سره (یک تکه)

لباس کار بایستی بر حسب موقعیت و شرایط شغلی هر فردانتخاب گردد.

مزیت لباس کار:

بالابردن روحیه وفادرای کارمندان

یعنی این که شا با یک لباس آنچنان حس خوبی القا می نماید که افتخار می شود برای کارمندشما کارکردن.

ایجادحس تاثیرگذار بر روی مشتریان و مراجعان

تجسم کنیدواردسازمان شده اید ونمی دانید چه کسی ارباب رجوع و چه کسی کارمنداست.

سازمان دهی گروهی بخش های یک سازمان

هرسازمان تعداد بخش های مجزا از هم دارد.

که البته می توانداین بخش ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم با هم کارداشته باشند.

زمانی که گروهی در سازمان دارای پوشش یکسان می باشد.

از آن گروه انتظارات بیهوده جهت انجام کاردیگری به وجود نخواهد آمد.

ماننداز نگهبان انتظار باربری یا نظافت در هیج یک از رده های سازمانی ایحادنمی شود.

ایحادنظم سازمانی

دربالا گوشه های از این نظم را بیان کرده ایم

به وجود آوردن انجام تسریع امور

وقتی یک شخص در محیط بیرون کار می کنند.

با پوشش مناسب دیگر مشکلاتی از جمله گرما و سرما و بلندی لباس به وجودنخواهدآمد.

 

حالت نمایش:
لباس کار آرکاورک
پیش سفارش
نمایش سریع

لباس کار آرکاورک

لباس کارآرکاورک ومعرفی آن:لباس کارآرکاورک در سدد تولید برترین نیازمندی های روزبازار درصنایع پوشاک تولید شده است.امروزه با وجود شرایط تحریم مهم ترین نیازصنایع ایمنی چیست:خوکفایی و تولید داخلی یکی از مباحث داغ درتامین لباس های مناسب کارو کارگری می باشد.نقش ما در صنایع ppeوHSE:ایمن تجهیزآرکابه دنبال رفع نیازبازار وتنظیم کیفیت واردتولیدلباس کارشده است...

لباس کار دوبنده مدل آرکا مشکی قرمز
پیش سفارش
نمایش سریع

لباس کار دوبنده مدل آرکا مشکی قرمز

لباس کار دوبنده مدل آرکا مشکی قرمزکاربرد: کارگاه..

لباس کارآرکا مدل بوفالو
پیش سفارش
نمایش سریع

لباس کارآرکا مدل بوفالو

لباس کارآرکا مدل بوفالو..

نمایش 1 تا 3 از 3 (1 صفحه)